Vrijwilligerswerk in Nepal

Het Contact Centrum in Kathmandu

Wij werken als Stichting Veldwerk direct samen met onze Nepalese partner Centre for Child Studies and Development (CCSD).
Het CCSD had al enkele jaren een klein Contact Centrum in Kathmandu, waar onze vrijwilligers ook meewerkten. Het Contact Centrum was gevestigd in een klein, wat viezig huisje wat uit 2 kamertjes bestond met een poepdoos buiten om de hoek. De muren waren niet gepleisterd, en er was uiteraard geen water in de buurt en daar was ruimte voor maximaal 16 kinderen. Een gebrek aan geld maakte dat dit niet anders kon. Roos Dusseljee uit Castricum heeft daar in het najaar van 2003 gewerkt en zij had geld via haar werk, basisschool de Ark in Haarlem, ingezameld. Daarvoor had zij eerder al tafeltjes en bankjes gekocht. Maar we hadden het idee dat het Contact Centrum in een verbeterde versie zou moeten doorstarten en waarom?

Welnu, het Contact Centrum is enigszins vergelijkbaar is met de crèches in Nederland. De aanwezige kinderen in dit centrum zijn tussen de 2 en 10 jaar oud. In tegenstelling tot bij ons, kunnen arme (vaak één ouder) gezinnen hun kind overdag hier gratis naar toe brengen. De voordelen daarvan zijn dat het kind;

- niet wordt opgesloten in de vieze hut, (met alle risico’s van dien)
- géén zware kinderarbeid hoeft te verrichten
- in contact komt met andere kinderen en gewoon mag spelen en kind zijn
- niet uit bedelen wordt gestuurd,
- elke dag wat warms te eten en te drinken krijgt,
- zijn/haar eerste schooleducatie krijgt.
- de hoognodige medische zorg ontvangt.
En daarbij kan de betreffende ouder proberen overdag wat geld te verdienen.

Heel veel ouders hier in Nepal staan alleen voor het opvoeden van hun kinderen, door familie omstandigheden of door de burgeroorlog die hier al 7 jaar gaande is. De ouder heeft nauwelijks een dak boven het hoofd laat staan iets te eten voor zichzelf of voor hun kinderen. Deze ouder gaat ’s morgens vroeg de straat op om proberen wat geld te verdienen, de grotere kinderen (5 jaar en ouder) moeten dan mee, ook werken.
Bijvoorbeeld straten vegen, in de bouw gammele trappen op sjorren met manden met stenen, in de tapijtweverijen of in steenbakkerijen om met die zware natte kluiten klei te sjouwen.
De kinderen onder de 5 jaar worden in de hut opgesloten. Daar smeult het keukenvuurtje op de grond nog na. En de tijd heeft geleerd dat veel te veel kinderen enorme verminken hebben opgelopen nadat zij al spelend in dit vuur terecht waren gekomen. Ook bij ons kleine meisje uit de bergen, Lalimaya, is dit gebeurd. En niemand thuis om hen eruit te helpen en de gevolgen zijn vreselijk. Naast het gevaar van vuur, is er ook nog het risico van spelen met messen en gevaarlijke stoffen zoals peterolie.

Lees meer over het Contact Centrum in Kathmandu op de site van Cross Borders...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-04-2016